top of page
חיפוש

למה חשוב לקרוא את תקנון הבית המשותף לפני שרוכשים דירה?

ככל ואתם מתכננים לרכוש דירה בבניין, ניתן להזמין ממשרד המשפטים חבילת מסמכים בעלות סמלית של 33 ש"ח ישירות לכתובת המייל שלכם.

אותה חבילת מסמכים תכיל לרוב את צו הבית המשותף של הבניין (ככל ונרשם כדין), את תשריט הדירות והקומות של הבניין, את החניות והמחסנים של כל בעל זכויות, את הרכוש המשותף בבניין וכן - את תקנון הבית המשותף.

בתקנון הבית המשותף, ניתן לקרוא את ההוראות וההחלטות של מקימי הבניין ובעלי הזכויות בו, כאשר לעתים ניתן למצוא בתקנון הוראות כדוגמת:

1. איסור על התקנת מנגל במרפסת הדירה;

2. איסור על עריכת מסיבות/אירועים חברתיים בחצר הבניין ובמרפסות;

3. איסור על השכרה לתקופה קצרת טווח.

4. למי שייכות זכויות הבנייה העודפות בבניין (פרט חשוב מאוד - בעיקר בעידן של התחדשות עירונית);

5. ועדות קבלה למיניהן בבניינים עם נציגות דיירים חזקה - בדומה לקבלה לקיבוץ;

לכן - לפני שאתם רוכשים דירה בבניין המהווה בית משותף - הנחו את עורך דינכם וקראו יחד איתו בעיון את תקנון הבית המשותף ויתר המסמכים כאמור.

לעתים זה חוסך המון כסף וכאב ראש מיותר.

ב ה צ ל ח ה


Comments


bottom of page