top of page
חיפוש

יש לך נכס למכירה ואתה עדיין גר בנכס הזה?

בטח לא היית רוצה שהבית שלכם יהפוך ל'טיילת". יש מתווכים, שכדי להראות שהם עושים את העבודה, מביאים מלא אנשים שיראו את הבית. אבל החכמה בתיווך היא לא להביא כמה שיותר אנשים, אלא להביא את האנשים הנכונים. אנחנו יודעים להביא תוצאות ולסגור עסקאות גם בלי להביא הרבה אנשים שיראו את הבית, ובלי להפתיע אותך בדלת עם לקוח כי 'בדיוק היינו בסביבה'. איך? כי בסופו של דבר צריך רק את הלקוח האחד שהבית שלך מתאים בדיוק בשבילו. לנו יש את הכלים, את הניסיון ואת הכישרון לעשות את ה'שידוך' הזה. "לעסקה טובה מספיק לקוח אחד ,שהבית שלכם מתאים לו בדיוק!"

Comments


bottom of page